Apunts del debat del “Caliban y la bruja” de Silvia Federici (I)

silvia federici

Apunts debat “Caliban y la bruja” de Silvia Federici. Seminari Taifa, 6/04/2013.

Comentari preliminar: Dins del seminari existia la voluntat de buscar eines conceptuals i un marc d’anàlisi per fusionar la lluita contra el patriarcat amb la visió de la societat al voltant de la lluita de classes, igual que amb la qüestió ecològica. El “Caliban y la bruja” introdueix el debat sobre la qüestió de gènere lligat a l’acumulació originària i l’origen del capitalisme. pdf: Apunts FEDERICI, El calibán y la bruja.