capítol sisè (inèdit) de Marx

Lliçons sobre el capítol sisè (inèdit) de Marx” de Claudio Napoleoni.

“El capital, llibre I, capítol VI (inèdit). Resultats del procés immediat de producció”1 més conegut amb el nom d’Inèdit és un text escrit per Marx als voltants de 1865 que finalment no va incloure en la versió definitiva del llibre I de El capital que va aparèixer per primera vegada el 1867. Aquest text es pot trobar individualment en edicions en format llibre que no superen les 150 pàgines. És, per tant, un text de reduïdes dimensions si ho comparem amb altres obres del pensador alemany.

Tot i el caràcter de treball previ no definitiu, l’Inèdit és d’especial interès perquè conté gran part del contingut teòric essencial del llibre I de El capital. A més, està escrit en un estil força menys farragós que d’altres obres de l’autor pel que creiem pot ser de gran utilitat als lectors novells en el pensament de Marx o aquells que volen iniciar-se en la lectura de El capital.

Aquesta aproximació a l’Inèdit o Capítol VI la farem guiats de l’excel·lent llibre2 de Claudio Napoleoni que recull un seguit de lliçons que va impartir a la Universitat de Torí l’any 1971. No trobareu en aquests apunts res original més enllà del resum del llibre de Napoleoni i algun fragment del propi Marx, de l’Inèdit i d’altre obres. L’únic mèrit que se’ns pot atribuir és el d’haver recollit aquests apunts i resums de les lliçons. Si hi hagués alguna errada molt probablement sigui provocada per l’arbitrarietat d’aquest exercici de síntesi. Feta aquesta advertència i donat el caràcter d’apunts de treball que pretén ser aquest resum no utilitzaré cometes per distingir les citacions del llibre, però, en canvi, indicaré si hi ha algun comentari que s’aparti de la línia plantejada per Napoleoni.

1 Utilitzarem l’edició de Siglo XXI: El capital. Libro I Capítulo VI (inédito).